Technische commissie

De technische commissie regelt onder andere de indeling van de teams en trainers en de zaalindeling. Ook kun je je bij hen melden als je een keer wilt meetrainen. Om dit goed te doen kijken zij jaarlijks naar resultaten van de verschillende teams, persoonlijke wensen en niveau en naar een logische doorstroom naar de 1e teams. Persoonlijke wensen worden geïnventariseerd middels een inventarisatieformulier die zij jaarlijks rond februari uitdelen aan alle leden van CSV.

Wie
Jordi Kloosterman en Rienk van Ommen (beide H1) zijn de coördinatoren voor de heren. Voor de dames zijn dit Mirjam Janssen (trainer H4) en Marieke Veenstra (D4).

Hoe
Je kunt contact opnemen met de technische commissie door te mailen naar tc@csvzwolle.nl.

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de beslissingen van de TC of je kunt bijvoorbeeld niet op je trainingsavond trainen. De TC stelt het dan op prijs dat je contact opneemt zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *