Antwoorden ‘Wat doe je nou, scheids?’

01. Wat doe je nou, scheids?

Spelsituatie:
Serveerder positie 1 van team A slaat de bal rechtdoor, hoog op over het net. Speler positie 4 team B, springt omhoog op de driemeterlijn en slaat de bal op de grond in veld A.
De scheids fluit…
A. Bal in: punt en opslag team B.
B. Foute aanvalsslag: punt en opslag team A.

Antwoord B. Als de (voor)speler achter de driemeterlijn had aangevallen, was de aanvalsslag correct geweest. In dat geval ‘bal in: punt en opslag team B.’ Spelregel 13.3.4 gaat verder dan wat sommigen zeggen: ‘Opslag mag niet geblokkeerd worden’. Elke bal geheel boven de netrand die na de opslag geslagen, dan wel bovenhands gespeeld wordt vanuit de voorzone, is fout.


02. Wat doe je nou, scheids?

Spelsituatie:
Speler team A serveert de bal uit (achterlijn veld B). Op het moment van serveren staat een speler team B met een voet half op, over de zijlijn.

De scheids fluit …
A. Foutservice team A: punt en opslag team B
B. Opstellingsfout team B: punt en opslag team A

Antwoord B. Alleen als er tijdens de service een fout wordt gemaakt: verkeerde speler slaat op, opslag niet binnen 8 seconden, serveerder slaat op met (deel van de) voet buiten de zijlijn, uit de hand serveren, wordt de opslag bestraft. Anders wordt de opstellingsfout bestraft, ook al is de service uit of in het net.