Wijziging of afmelden

Wijzigingen

Wijzigingen van adres, e-mail adres, telefoonnummer, rekeningnummer etc. dienen altijd schriftelijk of via het volgende e-mail adres penningmeester@csvzwolle.nl doorgegeven te worden.

Afmelden

Afmelden of een verzoek om wijziging van lidmaatschap moet altijd schriftelijk of via penningmeester@csvzwolle.nl doorgegeven te worden. Opzegging is alleen mogelijk aan het einde van het verenigingsjaar (1 juli Р30 juni) tenzij bijzondere redenen hieraan ten grondslag liggen. Dit dient in overleg met het bestuur te zijn. Na het opzeggen van het lidmaatschap wordt de automatische incasso door CSV stopgezet.