Wijziging of afmelden

Wijzigingen

Wijzigingen van adres, e-mail adres, telefoonnummer, rekeningnummer etc. dienen altijd schriftelijk of via het volgende e-mail adres ledenadministratie@csvzwolle.nl doorgegeven te worden.

Afmelden

Afmelden of een verzoek om wijziging van lidmaatschap moet altijd schriftelijk of via ledenadministratie@csvzwolle.nl doorgegeven te worden. Opzegging is alleen mogelijk per het einde van het verenigingsjaar (1 juli – 30 juni) tenzij bijzondere redenen hieraan ten grondslag liggen. Dit dient in overleg met het bestuur te zijn. Na het opzeggen van het lidmaatschap wordt de automatische incasso door CSV stopgezet.