Wijziging of afmelden

Wijzigingen

Wijzigingen van (gehuwde)naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer etc. dienen altijd schriftelijk via ledenadministratie@csvzwolle.nl doorgegeven te worden.

Afmelden

Een afmelding of een verzoek om wijziging van lidmaatschap moet altijd schriftelijk via ledenadministratie@csvzwolle.nl doorgegeven worden. Opzegging is alleen mogelijk per einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni, dit betekent dat opzegging voor 1 juli moet plaatsvinden. Bij opzegging na 1 juli zal een boete van €10 in rekening gebracht worden. Bij opzegging na 1 augustus bedraagt dit bedrag €20 en bij opzegging na 1 september zal een maand contributie in rekening gebracht worden.
Indien er een bijzondere reden aan ten grondslag ligt, is opzegging tijdens het volleybalseizoen in overleg met het bestuur mogelijk. Na het opzeggen van het lidmaatschap wordt de automatische incasso door CSV stopgezet.