Over CSV

Missie

CSV wil als vereniging de volleybalsport als breedtesport mogelijk maken voor volwassenen uit Zwolle en omstreken. Dit doen we door volleybal aan te bieden met aandacht voor zowel hoog als laag, zodat een ieder op zijn/haar eigen niveau de volleybalsport kan beoefenen

Visie

CSV is één van de vier volleybalverenigingen in Zwolle. CSV streeft ernaar volleybal voor haar leden interessant te houden door de kern van het verenigingsleven bij het volleybalspel te houden, zonder het sociale aspect uit het oog te verliezen. Dit doen we door verenigingstaken op een goede manier te verdelen en een positieve uitstraling te geven aan de volleybalsport waarbij zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en leden zich verbonden voelen.

Kernwaarde gezamenlijkheid: CSV bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Samenwerking, onderlinge verbondenheid en je geroepen voelen je in te zetten voor de vereniging zijn daarom belangrijke waarden om onze vereniging te laten voortbestaan.

Kernwaarde betaalbaarheid: CSV streeft er naar de prijs-/kwaliteitsverhouding van het lidmaatschap en de activiteiten die de vereniging organiseert betaalbaar te houden. Dit doen we door middel van goed financieel beleid en sponsoring.

Kernwaarde openheid: CSV is een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid voor iedereen inzichtelijk is. Ieder lid kan en mag zijn/haar constructieve mening geven op het verenigings- en technisch beleid. Dit kan via het algemene bestuur, tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV), maar ook via één van de bestaande commissies. CSV streeft er naar toegankelijk te zijn voor volwassenen uit Zwolle.